Theses 

Vývoj komiksu v deníku Svobodné slovo v letech 1966 - 1996 – Karolína URBIŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Karolína URBIŠOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj komiksu v deníku Svobodné slovo v letech 1966 - 1996

Development of comics in daily newspaper Svobodné slovo during the years 1966 - 1996

Anotace: Bakalářská práce mapuje vývoj komiksu v deníku Svobodné slovo v letech 1966 1996. Charakterizuje komiks, věnuje se jeho historii 20. století na našem území, popisuje hlavní znaky komiksu, definuje základní pojmy týkající se tématu práce a charakterizuje deník Svobodné slovo. Zabývá se také politickým, ekonomickým a společenským vývojem v Československu a jeho vlivem na český komiks. Hlavním cílem analytické části je přehled a charakteristika jednotlivých komiksů a zaznamenání rozdílných a stejných prvků.

Abstract: This bachelor thesis traces the development of comics in the daily newspaper Svobodné slovo between the years 1966 1996. Characterizes the history of comics in 20th century in our country, describes the main features of the comics, defines the basic concepts related to the topic of work and characterizes the daily newspaper Svobodné slovo. It also focuses on the political, economic and social development of Czechoslovakia and its influence on the Czech comics. The main aim of the analytical part is to summarize and characterize individual comics, its differences and similarities.

Klíčová slova: komiks, strip, Svobodné slovo

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Foret

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

URBIŠOVÁ, Karolína. Vývoj komiksu v deníku Svobodné slovo v letech 1966 - 1996. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 06:22, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz