Miroslav POVOLNÝ

Bakalářská práce

Návrh elektrické části větrné elektrárny včetně připojení na distribuční soustavu

Design of wind power station including connection to the distribution network
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na teoretický návrh větrné elektrárny z elektrického hlediska a z hlediska působení zpětných vlivů na distribuční soustavu provozovatele. V rámci teoretických podkladů je navržena větrná elektrárna o vybraném výkonu a způsob měření. Jsou stanoveny základní požadavky a podmínky pro možnost umístění, vzhled a fungování větrného parku v České republice. Problémy spojené s …více
Abstract:
The thesis is focused on the theoretical design of wind power station from the electrical point of view and from the viewpoint of reverse effects on the distribution system operator. Within the theoretical basis is proposed wind farm on the selected output, connect it to the system operator and the method of measurement. There are set out the basic terms and conditions for the possibility of location …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVOLNÝ, Miroslav. Návrh elektrické části větrné elektrárny včetně připojení na distribuční soustavu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/