Tereza Rašínová

Bakalářská práce

Specifické poruchy chování ADD a ADHD v předškolním věku

Specific bahavoioral Disorders of Children with ADD and ADHD in Preschoolers
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá specifickými poruchami chování ADD a ADHD v předškolním věku. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá popisem specifických poruch chování. Zabývá se zejména terminologií, příčinami, výskytem, diagnostikou, vztahem rodičů a dětí s AD(H)D, ale je i zaměřena na mateřské školy s dětmi s AD(H)D. Cílem empirické části bylo …více
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with specific behavioral disorders ADD and ADHD in preschoolers. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes these disorders, especially terminology, causes, incidence, diagnosis, relationship between parents and children with AD(H)D, but also focuses on preschoolers with AD(H)D. The aim of the empirical part was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Lüftnerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rašínová, Tereza. Specifické poruchy chování ADD a ADHD v předškolním věku. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická