Tereza Rašínová

Bachelor's thesis

Specifické poruchy chování ADD a ADHD v předškolním věku

Specific bahavoioral Disorders of Children with ADD and ADHD in Preschoolers
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá specifickými poruchami chování ADD a ADHD v předškolním věku. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá popisem specifických poruch chování. Zabývá se zejména terminologií, příčinami, výskytem, diagnostikou, vztahem rodičů a dětí s AD(H)D, ale je i zaměřena na mateřské školy s dětmi s AD(H)D. Cílem empirické části bylo …more
Abstract:
Annotation This bachelor thesis deals with specific behavioral disorders ADD and ADHD in preschoolers. The work is divided into two parts, theoretical and empirical. The theoretical part describes these disorders, especially terminology, causes, incidence, diagnosis, relationship between parents and children with AD(H)D, but also focuses on preschoolers with AD(H)D. The aim of the empirical part was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Lüftnerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rašínová, Tereza. Specifické poruchy chování ADD a ADHD v předškolním věku. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická