MgA. Martina Vargová

Master's thesis

Vyučovací hodina jazzového tance pro VIII.ročník taneční konzervatoře

Jazz dance class for 8th grade of conservatoires
Abstract:
This educational output deals with a jazz dance class for 8th grade of conservatoires. It focuses on students dance talent that they must apply on the stage.It analyses another movement fond as in classical or folk dance, and therefore each combination is focused on the plasticity of the movement, practising of the orientation in the space and working in group. This output deals not only with fluency …more
Abstract:
Tento pedagogický výstup pojednáva o hodine jazzového tanca pre 8.ročník konzervatórií. Je zameraný na tanečnosť žiakov, ktorú musia uplatniť na javisku. Rozoberá iný pohybový fond ako klasický či ľudový tanec, preto je každá kombinácia zameraná na plasticitu pohybu, precvičovanie orientácie v priestore, prácu v skupine, prepracováva plynulosť, koordináciu pohybov, cítenie hudby a vkladá vlastný tanečný …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Ivana Kloubková
  • Reader: Mgr. Vladimíra Kartousová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ngzr6/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / field:
Dance Arts / Dance Pedagogy