MgA. Martina Vargová

Master's thesis

Vyučovací hodina jazzového tance pro VIII.ročník taneční konzervatoře

Jazz dance class for 8th grade of conservatoires
Abstract:
This educational output deals with a jazz dance class for 8th grade of conservatoires. It focuses on students dance talent that they must apply on the stage.It analyses another movement fond as in classical or folk dance, and therefore each combination is focused on the plasticity of the movement, practising of the orientation in the space and working in group. This output deals not only with fluency …viac
Abstract:
Tento pedagogický výstup pojednáva o hodine jazzového tanca pre 8.ročník konzervatórií. Je zameraný na tanečnosť žiakov, ktorú musia uplatniť na javisku. Rozoberá iný pohybový fond ako klasický či ľudový tanec, preto je každá kombinácia zameraná na plasticitu pohybu, precvičovanie orientácie v priestore, prácu v skupine, prepracováva plynulosť, koordináciu pohybov, cítenie hudby a vkladá vlastný tanečný …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Kartousová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ngzr6/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Master programme / odbor:
Dance Arts / Dance Pedagogy