Bc. Kristýna Janů

Diplomová práce

Zkušenost pedofilů s procesem coming outu: Interpretativní fenomenologická analýza

Experience of pedophiles with coming out process: Interpretative phenomenological analysis
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumat zkušenost nekriminálních pedofilů s vlastním procesem coming outu. Této oblasti nebyla doposud věnována dostatečná pozornost, uskutečněný kvalitativní výzkum je tak explo-rativního charakteru. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se pedofilie, větší prostor je věnován jejím diagnostickým kritériím. Dále jsou zde obsaženy poznatky ohledně vývoje minoritní …více
Abstract:
The aim of the master thesis is to explore the experience of non-criminal pedophiles with their coming out process. This topic has not been thoroughly researched yet, the qualitative research I conducted has therefore an explorative character. Theoretical part of the thesis consist of a review of the information about pedophilia, with the emphasis being put on diagnostic criteria. Furthermore, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Kostínková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie