Bc. Martin Štros

Bakalářská práce

Vzdělávání odsouzených ve VTOS

Education of prisoners in confinement
Anotace:
Tématem této práce jsou vzdělávací procesy ve výkonu trestu pro odsouzené jako klíčový prostředek k přípravě odsouzených na reintegraci. Je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na účel a funkci výkonu trestu, roli vězeňské služby a vývoj českého vězeňství. Dále je zde znázorněna struktura českého vězeňství a uzavřena je typizací věznic. Druhá, hlavní část práce se zabývá druhy a průběhem …více
Abstract:
The topic of the thesis is educational processes in prison for convicts as a key tool to prepare convicts for reintegration. It is divided into three parts. The first part is focused on the purpose and function of the serving a sentence, the role of the prison service and development of the Czech prisons. Further, there is shown the structure of the Czech prisons and is closed by the typification of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Markéta Brunová, PhD.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia