Bc. Lucie Klacková

Diplomová práce

Výkon státní správy v přenesené působnosti v obcích okresu Most

Performance of state administration in the delegated powers in municipalities in the district Most
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast výkonu státní správy v obcích okresu Most. Stát přenáší své úkoly a kompetence na subjekty územní samosprávy formou tzv. přenesené působnosti. Podle rozsahu této správní činnosti jsou v České republice obce členěny do tří kategorií – obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným úřadem a obce (základního typu). V rámci přenesené působnosti obce vykonávají …více
Abstract:
This thesis is focused on the performance of state administration in the Most district municipalities. The state transfers its tasks and competences to local government entities through the delegated powers. Depending on the extent of administrative activities in the Czech Republic municipality divided into three categories - municipalities with extended powers, municipalities with authorised municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní