Lenka HOLUBIČKOVÁ

Bakalářská práce

Controllingová koncepce jako způsob bankovního řízení

Controlling concept by way of Banking Management
Anotace:
V práci je představen bankovní controlling a jeho specifika. Je zde popsána informační podpora, kterou by controllingové oddělení mělo zajišťovat prodejní síti. V praktické části je na fiktivní bance zobrazen přínos controllingu ve vazbě na ziskovost celé banky, mimo jiné i ve spojení s nastavením správného incentivního systému. Hlavní metodou je výpočet vícestupňového krycího příspěvku.
Abstract:
Bank controlling and its specifics are presented in my thesis. It describes the information support, which should be provided by the controlling department to the sales network. In the practical part, there are controlling benefits in fictitious bank shown in relation to the profitability of the whole bank, also in connection with setting the proper incentive scheme. The main method is the calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Olga Faltejsková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBIČKOVÁ, Lenka. Controllingová koncepce jako způsob bankovního řízení. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management