Theses 

Role a fungování Klubu českých turistů v Orlických horách – Petra Bednářová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

Petra Bednářová, DiS.

Bakalářská práce

Role a fungování Klubu českých turistů v Orlických horách

Role and functioning of the Club of Czech Tourists in Orlické Mountains

Anotace: Bakalářská práce si klade za cíl vymezit základní pojmy spojené s Klubem českých turistů a turistikou. Popisuje vznik, historii, vývoj a současnost Klubu v Orlických horách a jeho působení v cestovním ruchu daného regionu.V praktické části zjišťuje pomocí rozhovorů s 6 představiteli odboru v Orlických horách odpovědi na stěžejní otázky dané problematiky. Na základě odpovědí pak hodnotí činnost jednotlivých odborů a pokouší se je vzájemně porovnat.

Klíčová slova: Orlické hory, turistika, KČT, Klub českých turistů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Michal Trousil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alexandr Gregar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz