Bc. Lenka Remešová

Bakalářská práce

Předzávodní úzkost a mentální příprava na zápas u hokejových a florbalových brankářů

Pre-competitive anxiety and pre-match mental preparation in hockey and floorball goalkeepers
Anotace:
Cílem této práce bylo zmapovat míru prožívané předzávodní úzkosti a obraz mentální přípravy u hokejových a florbalových brankářů hrajících na vrcholové úrovni. Jedná se o pilotní studii, pro kterou byl z důvodu dostupného počtu probandů vyhovujících zvoleným kritériím zvolen kvalitativní výzkumný design. Data byla získávána na základě polostrukturovaných rozhovorů, u nichž byla následně provedena frekvenční …více
Abstract:
The aim of this study was to map the degree of pre-competitive anxiety and to detect the form of pre-match mental preparation of hockey and floorball goalkeepers playing top-level. This is a pilot study for which a qualitative research was chosen due to the available number of probands meeting the selected criteria. Data were collected through semi-structured interviews, which were subsequently examined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Adriana Valcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.