Jakub STRAKA

Bakalářská práce

Detekce objektů v obraze pomocí neuronových sítí

Object detection in an Image using Neural network
Anotace:
Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze pomocí metod založených na neuronových sítích. V první části jsou popsány datasety, které jsou běžně používané při detekci objektů. Dále jsou představeny některé metody pro řešení tohoto problému a jejich porovnání. V další části jsou některé z představených metod natrénovány na specifickém datasetu. V poslední části jsou porovnány výsledky natrénovaných …více
Abstract:
This thesis is focused on object detection in an image using neural network. In the first part are described common datasets used in object detection task. Object detection methods are described and compared in the second part. In third part some of the methods are trained on a specific dataset. Last part compares obtained results.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Gruber, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKA, Jakub. Detekce objektů v obraze pomocí neuronových sítí. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové řízení strojů a procesů