Theses 

Youtube as a marketing tool in relationship marketing – Alexandra Nam

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alexandra Nam

Bakalářská práce

Youtube as a marketing tool in relationship marketing

Youtube as a marketing tool in relationship marketing

Anotace: YouTube je rostoucí jako společnost a jako komunita. Má to stát se populární platformou pro jednotlivce známé jako YouTubers a pro firmy propagovat sebe a své produkty. YouTube je však poměrně mladá společnost. to bylo začala v roce 2005 a nebyla velkým hráčem ve vznikajících médiích hry až do posledních let. Z tohoto důvodu nebylo každý výzkum o tom, jak přesně jednotlivci a firmy jsou schopni používat vznikající média, aby se staly ziskové. Bývalý osobní asistent hvězdy YouTube bude rozhovorem, aby zjistil jaké jsou současné obchodní modely, které používají YouTubers zvýšit ziskovost. Bude to otevřený rozhovor umožnit konverzace, která může vést k neočekávanému informace. Očekává se, že nejvýnosnější cesta pro YouTubers bude reklama s následnou podporou. Pro společnosti, očekává se, že jejich nejvýnosnější třída bude růst jejich prodeje. Informace, které přichází z této studie mohou být použity k vedení osob, které mají zájem v tom, že jste YouTubers a pomáháte podnikům používat YouTube jako nástroj na podporu jejich značky a ziskovosti.

Abstract: YouTube is a growing as a company and as a community. It has become a widely popular platform for individuals known as YouTubers and for companies to promote themselves and their products. However, YouTube is a fairly young company. It was started in 2005 and was not a big player in the emerging media game until recent years. For this reason, there has not been any research on how exactly individuals and companies are able to use emerging media to become profitable. A former personal assistant of a YouTube star will be interviewed to find out what are the current business models that YouTubers are using to increase profitability. It will be an open-ended interview to allow for conversation that may lead to unanticipated information. It is expected that the most profitable avenue for YouTubers will be advertisement followed by endorsements. For companies, it is expected that their most profitable avenue will be an increase on their sales. The information that comes out of this study can be used to guide individuals interested in being YouTubers and to help businesses use YouTube as a tool to further their brand and profitability.

Keywords: Marketing Communication, Relationship Marketing, Online Marketing, Online Communication, Youtube platform, Social Networks, Bloggers, Videobloggers, Vlogs

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz