Bc. Petra Šťastná

Bakalářská práce

Geografie gay komunity ve městě Brně

Geography of gay community in Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na geografii gay komunity ve městě Brně. Práce shrnuje literaturu pojednávající o tomto tématu, vymezuje pojmy, mapuje rozmístění homosexuálů v rámci celé České republiky a především se zaměřuje na LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby) podniky v Brně a místní gay komunitu. Cílem je identifikovat některé prostorové aspekty brněnské gay komunity. Informace …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on geography of gay community in the city of Brno. The thesis summarizes reference books dealing with this topic, defines terms, maps the location of gays in the Czech republic and mainly focuses on the LGBT (lesbian, gay, bisexual and transgender) enterprises in Brno and the local gay community. The aim of this thesis is to identify some of the space aspects of gay community …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta