Theses 

Nástroj pre užívateľsky prívetivú tvorbu dotazov nad priestorovými dátami – Bc. Žaneta Kučarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Žaneta Kučarová

Diplomová práce

Nástroj pre užívateľsky prívetivú tvorbu dotazov nad priestorovými dátami

Nástroj pro uživatelsky přívětivou tvorbu dotazů nad prostorovými daty

Anotace: Práce se věnuje návrhu, implementaci a uživatelskému testování pro uživatelsky přívětivé zadávání dotazů nad prostorovými daty. Nástroje je zpracovaný ve spolupráci s firmou Clever Analytics. Ta vyvíjí řešení pro zobrazovaní prostorových dat nad interaktivní mapou a jejich prohlížení pomocí metrik, které podporují rozhodnutí manažerů. Metriky jsou zobrazované s využitím indikátorů. Navrhovaný nástroj umožňuje jednoduché vytváření nových indikátorů a dále editaci a skládání už existujících indikátorů. Uživatelé z manažerských řad tak nepotřebují znát technické pozadí zadávání metrik ani vytvářet indikátory za pomoci konzultantů. Umožní to tak jejich rychlejší rozhodování a podpoří přirozenou exploraci dat.

Abstract: This thesis describes the design, implementation and user testing of a user friendly spatial data query tool. The user interface was developed in cooperation with Clever Analytics. The company is developing a solution for spatial data visualization on an interactive map and data observation using various metrics. It is used by managers as support for their decisions. Designed tool allows simple creation of new indicators for visualizing metrics. It also allows editing and combining of already existing indicators. Users from management do not need to know technical background of entering metrics or creating indicators, therefore they are not dependent on consultants. It supports faster decision making and guides towards natural data exploration.

Abstract: Práca sa venuje návrhu, implementácii a používateľskému testovaniu nástroja pre používateľsky prívetivé zadávanie dopytov nad priestorovými dátami. Nástroj je spracovávaný v spolupráci s firmou Clever Analytics. Tá vyvíja riešenie pre zobrazovanie priestorových dát nad interaktívnou mapou a ich prehliadanie pomocou metrík, ktoré podporuje rozhodovanie manažérov. Metriky sú zobrazované s využitím indikátorov. Navrhovaný nástroj umožňuje jednoduché vytváranie nových indikátorov, a ďalej editáciu a skladanie už existujúcich indikátorov. Používatelia z manažérskych radov tak nepotrebujú poznať technické pozadie zadávania metrík ani vytvárať indikátory za pomoci konzultantov. Umožní to tak ich rýchlejšie rozhodovanie a podporí prirodzenú exploráciu dát.

Klíčová slova: prostorové data, dotazy nad prostorovými daty, Less, prototypování, uživatelsky orientovaný design, návrh uživatelské zkušenosti, uživatelská zkušenost, Angular, uživatelské testování

Keywords: user experience, user testing, Angular, prototyping, user centered design, Less, spatial data querying, spatial data, user experience design

Klíčová slova: Less, priestorové dáta, návrh používateľskej skúsenosti, používateľsky orientovaný dizajn, používateľská skúsenosť, používateľské testovanie, Angular, dopyty nad priestorovými dátami, prototypovanie

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:57, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz