Bc. Jitka ALTMANOVÁ

Diplomová práce

Eutanazie - diskutovaný problém ve společnosti

Euthanasia as a hotly debated issue
Anotace:
Diplomová práce řeší otázky života a smrti, které nejsou pro současného člověka lehcí nebo méně významné, než byly pro všechny generace před námi. Pro umírání a smrt se nove nabízí schůdné {\clqq}technické řešení``. Je krátké, účinné, dostupné a definitivní. Tato možnost, právo či milosrdenství však vyvolává diskuse, klidné i ty ostré a emocionální. V práci jsou tedy zaznamenány názory a postoje lidí …více
Abstract:
This thesis solves the questions life and death. These questions are not for a present human being easier or less important than it used to be for all former generations. There is a new acceptable {\clqq}technical solution``. It is short, efficacious, available and final. Because of the possibility between mercy and law there are a lot of discussions {--} they are quitet but there are also emotional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008
Zveřejnit od: 27. 3. 2008
Identifikátor: 1009147

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALTMANOVÁ, Jitka. Eutanazie - diskutovaný problém ve společnosti. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 03. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika