Lenka Rejfířová

Bakalářská práce

Sexuální hry se zaměřením na konsensuální sadomasochismus (BDSM)

Sexual plays focused on the consensual sadomasochism (BDSM)
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na konsensuální sadomasochismus (BDSM). Text je založen na vlastním terénním výzkumu mezi lidmi, hlásícími se k aktivitám spojeným s BDSM (hry), zpravidla založeným na binární opozici dominance-submise. Participanti mého výzkumu jsou z větší části zároveň návštěvníky soukromého pražského klubu zvaného Ateliér, který je provozován sdružením "BDSM klub".
Abstract:
This work treats the topic of the consensual sadomasochism (BDSM). The text is based on an original fieldwork which I realized among people engaged in BDSM activities (plays), usually connected with the binary opposition domination-submission. People who participated on my research are in their majority also attendants of the Prague's private space called Ateliér, held by the union "BDSM klub".
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rejfířová, Lenka. Sexuální hry se zaměřením na konsensuální sadomasochismus (BDSM). Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma