Bc. Andrea Kadnárová

Bakalářská práce

Systém riadenia komerčnej banky, ciele, metódy a ukazovatele

Management system of commerzial bank, goals, methods and indicators
Abstract:
The aim of bachelor project is about the system managment of commercial bank. The first chapter deals about characteristic of the financial system, the status and importance of commercial bank in the economic sector. The second chapter deals with the basic functions and activities of the banks managing the individual components of the bank policy of the Bank, the Bank's aim and the main methods for …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je prezentácia a analýza systému riadenia komerčnej banky. Prvá kapitola je zameraná na charakteristiku finančného systému, postavenia a významu komerčnej banky v ekonomickom sektore. Druhá kapitola sa zaoberá základnými funkciami a činnosťami banky, riadením jednotlivých zložiek banky, stratégiou banky, hlavnými cieľmi banky a metódami, ako tieto ciele dosiahnuť. Analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management