Daniel ŠUBERT

Bachelor's thesis

Syndrom karpálního tunelu - Možnosti terapie pomocí ovlivnění neurofyziologie řízení pohybu z kořenového kloubu

Carpal tunnel syndrome - therapy options by influencing neurophysiology motion from the root joint
Abstract:
Syndrom karpálního tunelu (SKT) je nejčastějším úžinovým syndromem na horní končetině. Vzniká opakovaným a dlouhodobým přetěžováním určitých svalových skupin s následným útlakem n. medianus v oblasti zápěstí, která se nazývá karpální tunel. Spodinu tvoří 8 zápěstních kůstek a shora je překryt pomocí ligamentum transversum carpi. Skrz kanál prochází i jiné struktury jako cévy a šlachy, jejichž zduření …more
Abstract:
ěhu celé terapie k úplnému vymizení bolestí v klidu a velmi výraznému zmírnění bolesti při pohybu operovanou končetinou. Rozsahy pohybů a funkční schopnosti ruky se taktéž zlepšily. Na základě objektivních i subjektivních testů lze usuzovat, že během terapie byly splněny stanovené cíle.
Abstract:
The carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common nerve compression syndrome of the upper limb. CTS is caused by repeated and long-term owerloading specific muscles group with successive compression of medianus nerve located in the wrist area also known as carpal tunnel. The lower part consists of 8 wrist bones covered by ligamentum transversum carpi. The tunnel makes a passage for other structures …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2014
Accessible from:: 2. 5. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Kamila Karásková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠUBERT, Daniel. Syndrom karpálního tunelu - Možnosti terapie pomocí ovlivnění neurofyziologie řízení pohybu z kořenového kloubu. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 0h2837 0h2837/2
2/5/2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2014
Bulanova, L.
3/5/2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.