Bc. Veronika Kličková

Bakalářská práce

Česká recepce současné ruské literatury na pozadí rozdílnosti politických názorů

Czech Reception of Contemporary Russian Literature on the Background of Differences of Political Opinion
Anotace:
Diplomová práce se zaměří na českou recepci současné ruské prózy. Práce bude ověřovat, zda politické postoje autorů ovlivňují česká nakladatelství ve výběru autora pro překlad a recepci jeho díla. Konkrétněji se práce bude věnovat těmto ruským autorům Ljudmile Ulické, Viktoru Pelevinovi, Dmitriji Gluchovskému, Eduardu Limonovovi, Zacharu Prilepinovi, Vladimiru Sorokinovi a Borisi Akuninovi.
Abstract:
The diploma thesis will focus on the Czech reception of contemporary Russian prose. The work will verify whether the political attitudes of the authors influence Czech publishers in the selection of the author for the translation and reception of their work. More specifically, the work will be devoted to these Russian authors: Lyudmila Ulitskaya, Victor Plevin, Dmitry Glukhovsky, Eduard Limonov, Zakhar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šaur, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karolína Šimáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta