Theses 

Vyučovací hodina současného tance s využitím principů techniky J. Limóna pro začátečníky pro vzdělávací systém ZUŠ – MgA. Karla Koutná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Taneční pedagogika

MgA. Karla Koutná

Diplomová práce

Vyučovací hodina současného tance s využitím principů techniky J. Limóna pro začátečníky pro vzdělávací systém ZUŠ

The lesson of contemporary dance, using the principles of J. Limon’s techniques for beginners for elementary art school education system

Anotace: Vyučovací hodina současného tance s využitím principů techniky J. Limóna pro začátečníky pro vzdělávací systém ZUŠ, je koncipována pro žákyně II. stupně (věkového rozmezí 15 – 17 let). K lepšímu vcítění se a uvědomění si základních prvků zvolené techniky, je v hodině využita motivace žáků na téma „Svět kolem nás, od mořského dna až k nebi“. Vyučovací hodina obsahuje cvičení na zemi, ve stoji a v prostoru. Vyvrcholením hodiny je skoková variace. Hlavním cílem této vyučovací hodiny je zaměření na suspension v základních cvičeních a na kvalitu skoků.

Abstract: The lesson of contemporary dance, using the principles of J. Limon’s techniques for beginners for elementary art school education system, is designed for schoolgirls of second grade (age range from 15 to 17 years). During the lesson the motivation of pupils on the theme "The world around us, from the seabed up to heaven" is used for better empathy and awareness of essential elements of the chosen technique. The lesson contains exercises on the ground, in standing position and in the space surrounding them. The jump variations are the height of the lesson. The main goal of this lesson is to focus on the suspension in basic exercises and the quality of jumps.

Klíčová slova: technika J. Limóna, začátečníci, základní umělecká škola, vyučovací hodina, motiv, tanec, didaktika, pedagogika, J. Limon’s technique, beginners, elementary art school, lesson, motive, dance, didactics and pedagogy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Kloubková
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Kartousová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/emkhp/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:27, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz