Mgr. Andrea Nosková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Analýza její diskurzivity.

Society for the Study of Sects and New Religious Movements. Analysis of its Discourse.
Abstract:
Práce se zabývá fenoménem tzv. anti-kultovního hnutí v České republice, přičemž primární pozornost směřuje ke Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Práce je uvozena krátkým pojednáním o důsledcích, které musí badatel reflektovat, má-li být religionistika nazývána vědou. Dále se práce věnuje problematice nových náboženských hnutí a reakci na ně v podobě anti-kultovního, popř. kontra …more
Abstract:
The thesis deals with the phenomenon of so called anti-cult movement in Czech republic. The main attention focuses on the Society for the Study of Cults and New Religious Movements (Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů). The work starts with an article of the consequences which a scholar needs to face when considering his work to be a science. The following parts focus on the issue …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta