Natálie Simeonovová

Bakalářská práce

Mystery shopping

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje jedné z metod marketingového výzkumu, a to Mystery shop-ping, česky „utajovaný nákup“. Teoretická část pojednává o marketingovém výzkumu a jeho metodách, především tedy o metodě Mystery shopping. V praktické části je předsta-vena firma Ipsos, která mi poskytla možnost vyzkoušet si tajný nákup a firma Apple Inc., ve které jsem sama realizovala Mystery shopping. Dále jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on one of the methods of market research – Mystery Shop-ping. Theoretical part deals with market research and its methods, especially about Mys-tery Shopping. In the practical part is introduced company Ipsos, which gave the chance to try out real Mystery Shopping, and the second is Apple Computer Inc., where I conducted Mystery Shopping by myself. Finally, the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/0haeqn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty