Mgr. Matěj Černý

Rigorózní práce

Nutná obrana a její meze

Necessary defense and its limits
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá institutem nutné obrany a zaměřuje se především na její meze. Autor si v úvodu práce stanovuje za cíl posoudit, zda jsou meze jednání v nutné obraně nastaveny v České republice tím způsobem, aby riziko případného trestního postihu neodradilo obránce od aktivní obrany svých zákonem chráněných zájmů. Pro důkladné posouzení přípustných mezí jednání v nutné obraně je potřeba mít …více
Abstract:
The thesis deals with the legal institute of necessary defense and focuses primarily on its limits. The author in the introduction sets out an aim to assess whether the limits of action in necessary defense in the Czech Republic are set in such a way that the risk of potentional criminal sanctions does not deter defenders from actively defending their legally protected interests. For a thorough assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Oponent: JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo