Mgr. Martin Vašíček, Ph.D.

Bakalářská práce

Česká gymnázia na Moravě v 2. polovině 19. století. Příklad Slovanského gymnázia v Olomouci

Czech Grammar Schools in Moravia in the 2nd half of the19th Century. The Case Study of Slavonic Grammar School in Olomouc
Anotace:
Práce se zabývá problematikou vzniku a vývoje českých gymnázií na Moravě v období Rakouska Uherska. Téma je interpretováno na příkladě Slovanského gymnázia v Olomouci. Ústav byl pro práci vybrán, protože je společně s brněnským Slovanským gymnáziem nejstarší středoškolskou institucí s českým jazykem vyučovacím na Moravě, v Olomouci byl pak první českou školou vůbec. Význam gymnázia pro české školství …více
Abstract:
The work deals with the problems of establishment and development of Czech grammar schools in Moravia during the Austrian-Hungarian period. The topic was based on Slavonic grammar school in Olomouc.This institute was chosen because, together with Slavonic grammar school in Brno,it is the oldest high school institute in Moravia with Czech as a teaching language; in Olomouc it was the first Czech school …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií