Bc. Markéta TUREČKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstva

Noise Exposure and Health Risk Assessment from the Air Traffic at the Leoš Janáček Airport to the Surrounding Population
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zpracovat popis leteckého hluku vnímaného na zemi, porovnat zjištěné expozice dotčeného obyvatelstva s hygienickými limity, porovnat hlukové deskriptory leteckého hluku s mezními hodnotami a vyhodnotit potenciální zdravotní rizika dotčeného obyvatelstva.
Abstract:
The main purpose of this graduation thesis is elaborating of aircraft noise description herd on the globe, compare taken conditions of aggrieved population to the hygiene limits, compare noise descriptors of aircraft noise to the limit values and analyse potential health hazard of aggrieved population.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010
Zveřejnit od: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREČKOVÁ, Markéta. Hodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstva. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta