Bc. Jan Buchta

Bakalářská práce

Efektivita reedukace predelikventů prostřednictvím specifických metod práce

Efficiency predelinquents reeducation through specific methods of work
Anotace:
Bakalářská práce „Efektivita reedukace predelikventů prostřednictvím specifických metod práce“ se zaměřuje na popis metod práce s predelikventy, které využívá při své činnosti nezisková organizace OS Bonanza. V základní části popisuje pojem predelik-vence a uvádí dosud využívané metody práce s predelikventy v porovnání s výklady autorů odborné literatury. Soustředí se především na popis metod výcviku …více
Abstract:
This thesis „Efficiency predelinquents reeducation through specific methods of work“ focuses on the description of methods of work with predelinquents, which uses in their activities NGO OS Bonanza. In the basic part this work describes the term “predelin-quents” and describe the using of methods of work with predelinquents compared with interpretations of special literature authors. Thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta