Nikola BRANČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Žena a metody plastické chirurgie

Woman and methods of plastic surgery
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na plastickou a estetickou chirurgii. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na historii plastické chirurgie, plastickou, úra-zovou a estetickou chirurgii a metody plastické chirurgie. Praktická část je realizována formou dotazníkového šetření, které jsem zaměřila na studentky středních škol ve věku 15 ? 20let. Mým cílem je zjistit informovanost …více
Abstract:
The Bachelor project is concentrated on the plastic and cosmetic surgery. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the history of plastic surgery, plastic, traumatic and aesthetic surgery and plastic surgery methods. The practical part is carried out through questionnaries, which were aimed at secondary school students aged 15 / 20 years. My tendency is to determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011
Identifikátor: 20159

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRANČÍKOVÁ, Nikola. Žena a metody plastické chirurgie. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka