Theses 

Proměny humpoleckého soukenictví v 2. polovině 19. a na počátku 20. století – Mgr. Hana Palánová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography and Cartography / History

Mgr. Hana Palánová

Bachelor's thesis

Proměny humpoleckého soukenictví v 2. polovině 19. a na počátku 20. století

The Changes in Humpolec Drapery in the Second Half of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century

Abstract: Diplomová práce pojednává o vývoji soukenictví v Humpolci v letech 1850 – 1914. Je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodu a seznámení se základními prameny a literaturou se v druhé kapitole zabývá transformací cechu v živnostenské společenstvo soukeníků, fungováním této organizace a vývojem soukenictví ve městě. Další kapitola se zabývá počátky strojní a tovární výroby a vztahy továrníků se soukenickým společenstvem. Čtvrtá kapitola přehledně vypovídá o institucích spjatých s činností soukeníků, jako byla tkalcovská škola, živnostenská záložna a železnice a zabývá se i působností soukeníků v sociální sféře města. Další částí jsou stručné životopisy nejvýznamnějších osobností humpoleckého soukenictví ve sledovaném období, následuje závěr a přílohy.

Abstract: This graduation theses treat of the changes in Humpolec drapery in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century.

Keywords: soukenictví, Humpolec, živnostenské společenstvo, továrna, drapery, Tradesmen's Association, factory

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2007
  • Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/2/2019 18:18, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz