Bc. Peter Holub, Ph.D.

Master's thesis

Proteinové inženýrství halogenalkandehalogenasy LinB: změna reakčního mechanismu

Protein engineering of haloalkane dehalogenase LinB: Towards the change of reaction mechanism
Abstract:
Haloalkane dehalogenases are microbial hydrolases catalyzing removal of halogens from aliphatic hydrocarbons. Based on structural and sequence similarities between haloalkane dehalogenase LinB and luciferase from Renilla reniformis, we propose that it could be possible to construct a mutant of LinB with luminescence activity or to obtain an enzyme with both luminescence and dehalogenase activities …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedúci: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
  • Oponent: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta