Mgr. Jakub Vejmola

Bakalářská práce

Akvizice obrazu a zvuku pomocí vybavení laboratoře LEMMA

Video and audio acquisition using equipment of LEMMA laboratory
Anotace:
Cílem práce je seznámit čtenáře s technikou laboratoře LEMMA a vysvětlit pojmy týkající se obrazové a zvukové akvizice. Materiál má být teoretickým návodem k práci se záznamovou technikou. Krátce se také věnuje analýze potřeb laboratoře LEMMA a zmiňuje se o jejím rezervačním systému.
Abstract:
The goal of this work is to introduce LEMMA laboratory equipment to the reader and explain basics of video and audio acquisition. This text is a teoretical manual for work with recording equipment. It also analyses needs of LEMMA laboratory and mentions its reservation system
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Šiler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky