Bc. Tomáš Kadlc

Bachelor's thesis

Vodoznačení jako důkaz autorství medicínských obrazových dat

Watermarking as Copyright Protection of Medicine Picture Data
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje digitálnímu vodoznačení obrazových dat. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat existující metody vodoznačení vhodné pro dokazování autorství a specializovat se na medicínská obrazová data. Zmiňuji dostupné algoritmy a detailně se věnuji třem vybraným algoritmům, uvádím srovnání s ostatními algoritmy. Uvádím způsob vkládání a detekce vodoznaku, výhody, vhodné využití a …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with digital watermarking of picture data. The primary goal is to survey watemarking methods suitable for proof of ownership with the main focus on medicine picture data. I mention available algorithms and focus on three chosen algorithms in my thesis, comparison of algorithms is included. I present watermark embedding, watermark detection, advanteges, proposed usage and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Aleš Roček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Theses on a related topic