Bc. Tomáš Kadlc

Bachelor's thesis

Vodoznačení jako důkaz autorství medicínských obrazových dat

Watermarking as Copyright Protection of Medicine Picture Data
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje digitálnímu vodoznačení obrazových dat. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat existující metody vodoznačení vhodné pro dokazování autorství a specializovat se na medicínská obrazová data. Zmiňuji dostupné algoritmy a detailně se věnuji třem vybraným algoritmům, uvádím srovnání s ostatními algoritmy. Uvádím způsob vkládání a detekce vodoznaku, výhody, vhodné využití a …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with digital watermarking of picture data. The primary goal is to survey watemarking methods suitable for proof of ownership with the main focus on medicine picture data. I mention available algorithms and focus on three chosen algorithms in my thesis, comparison of algorithms is included. I present watermark embedding, watermark detection, advanteges, proposed usage and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedúci: Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Roček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Práce na příbuzné téma