Jakub Mikuš

Bakalářská práce

Efektivita online nástrojů komunikace měst Rožnov p. R. a Val. Meziříčí

Efficiency of the Online Communication Tools in Roznov p. R. and Val. Mezirici
Anotace:
Cílem této práce je analýza efektivity online marketingové komunikace vybraných komunikačních kanálů měst Rožnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí směrem k obča-nům a návštěvníkům. Nejprve definuje uvedenou problematiku pomocí teoretických vý-chodisek opřených o odbornou literaturu. V praktické části porovnává efektivitu komunikace prostřednictvím oficiální webové a facebookové prezentace a navrhuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse the online marketing communication efficiency of specific communication channels in the cities of Roznov pod Radhostem and Valasske Mezirici towards their citizens and visitors. At first it defines the above mentioned issue using theoretical outcomes supported by professional literature. In the practical part it compares the communication efficiency via the official …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikuš, Jakub. Efektivita online nástrojů komunikace měst Rožnov p. R. a Val. Meziříčí. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe