Bc. Zdeněk Severa

Diplomová práce

Návrh sportovní haly

Design of sports hall
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na návrh sportovní haly. Stavba se skládá z více materiálů, od železobetonu, keramických tvarovek, izolačních panelů po dřevěnou střešní konstrukci. Při návrhu byly dodrženy platné normy hlavně pro hygienické zázemí a normy pro návrh tribun. Práce obsahuje statický výpočet střešní konstrukce v programu RFEM, a také je vytvořeno požárně bezpečností řešení obsahující výkresy …více
Abstract:
The thesis is focused on the design of the sports hall. The building consists of several materials, from reinforced concrete, ceramic bricks, insulation panels to wooden roof structures. In the design, valid standards were adhered to mainly for sanitary facilities and tribune design standards. The work includes static calculation of the roof structure in RFEM, and a fire safety solution is created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta