BcA. Anežka ZÁVADOVÁ

Diplomová práce

Kolekce interiérových svítidel ve spolupráci s firmou Preciosa - Lustry A.S

A Collection of interior lights in collaboration with Preciosa company
Anotace:
Cílem této práce bylo vytvořit kolekci prototypů tří svítidel navržených ve spolupráci s firmou Preciosa. Práce se zabývá teoretickou i praktickou částí výroby a designu kolekce. K realizaci významně přispěl globální průzkum trhu a hledání nových forem svítidel.
Abstract:
The aim of a submitted thesis was to create a collection of three prototypes of luminaires designed in cooperation with the company Preciosa. The thesis deals with theoretical and practical aspects of the manufacturing and designing the luminaires collection. A global market survey and investigation of the new forms of light fittings considerably contributed to the implementation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Jan Čapek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁVADOVÁ, Anežka. Kolekce interiérových svítidel ve spolupráci s firmou Preciosa - Lustry A.S. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Design

Práce na příbuzné téma