Theses 

Project management of foreign exchange risk in company – Bc. Almagul Makasheva, A.S.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Almagul Makasheva, A.S.

Diplomová práce

Project management of foreign exchange risk in company

Project management of foreign exchange risk in company

Anotace: Tento cíl práce zkoumá strategii řízení rizik akciové společnosti "Transtelecom". Provedení podrobné analýzy úrovně měnového rizika, metody hodnocení, různé činnosti s cílem snížit rizika. Podle podrobné analýzy zjistěte problémy s řízením vztahujícím se k kurzovému riziku. S přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem a zkušenostem předních světových společností připravte návrh na plán snižování rizik a doporučení pro odstranění rizik. Tato práce se zabývá různými metodami analýzy a popisuje vliv měnového rizika na účetní závěrku a investiční činnost Transtelecomu. Dále se práce zabývá metodami řízení projektů při identifikaci měnového rizika. Rovněž úroveň řízení rizik a metody ke snížení měnového rizika jsou posuzovány podle analýzy a výzkumu. Dále obsahuje práce na zdokonalení metod hodnocení, řízení a analýzy měnového rizika v řízení projektů.

Abstract: This aim of this thesis examines the risk management strategy of the Joint Stock Company «Transtelecom». Conducting a detailed analysis of the level of currency risk, the method of assessment, different activities in order to reduce risks. According to detailed analysis, identify management problems related to exchange rate risk. In consideration of knowledge and experience and the experience of the world's leading companies prepare the proposal to risk reduction plan and recommendations for eliminating risks. This thesis work includes various methods of analysis and describes the impact of currency risk on the financial statements and investment activities of the Transtelecom. Additionally, thesis work reveals the methods of project management in identifying currency risk. Also, the level of risk management and methods for reducing currency risk are assessed according to analysis and research. In addition, the thesis includes proposals for improving methods for assessing, managing and analysing currency risk in the project management.

Keywords: Currency risk management, Exchange rate risk, Project risks, Risk assessment methods, Risk management

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz