Bc. Almagul Makasheva, A.S.

Master's thesis

Project management of foreign exchange risk in company

Project management of foreign exchange risk in company
Abstract:
Tento cíl práce zkoumá strategii řízení rizik akciové společnosti "Transtelecom". Provedení podrobné analýzy úrovně měnového rizika, metody hodnocení, různé činnosti s cílem snížit rizika. Podle podrobné analýzy zjistěte problémy s řízením vztahujícím se k kurzovému riziku. S přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem a zkušenostem předních světových společností připravte návrh na plán snižování rizik …more
Abstract:
This aim of this thesis examines the risk management strategy of the Joint Stock Company «Transtelecom». Conducting a detailed analysis of the level of currency risk, the method of assessment, different activities in order to reduce risks. According to detailed analysis, identify management problems related to exchange rate risk. In consideration of knowledge and experience and the experience of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jiří Amler

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní