Bc. Almagul Makasheva, A.S.

Diplomová práce

Project management of foreign exchange risk in company

Project management of foreign exchange risk in company
Anotace:
Tento cíl práce zkoumá strategii řízení rizik akciové společnosti "Transtelecom". Provedení podrobné analýzy úrovně měnového rizika, metody hodnocení, různé činnosti s cílem snížit rizika. Podle podrobné analýzy zjistěte problémy s řízením vztahujícím se k kurzovému riziku. S přihlédnutím ke znalostem a zkušenostem a zkušenostem předních světových společností připravte návrh na plán snižování rizik …více
Abstract:
This aim of this thesis examines the risk management strategy of the Joint Stock Company «Transtelecom». Conducting a detailed analysis of the level of currency risk, the method of assessment, different activities in order to reduce risks. According to detailed analysis, identify management problems related to exchange rate risk. In consideration of knowledge and experience and the experience of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance