Bc. Jana Pilchová

Diplomová práce

Vztahy na pracovišti jako součást firemní kultury a jejich vazba na pracovní spokojenost

Readjustment of corporate culture as a key to improve relations in the workplace
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou mezilidské vztahy, které se utváří v pracovním prostředí v rámci firemní kultury a jejich vazba na pracovní spokojenost zaměstnanců. Teoretická část práce se opírá o teoretické poznatky o firemní kultuře, zaměstnaneckých vztazích a spokojenosti zaměstnanců. Je doplněna krátkou kapitolou o provedených empirických šetřeních v této oblasti. Metodologická část je členěna …více
Abstract:
The main subject of this thesis is focused on interpersonal relationship which are formed in the social enviroment of the copmany whitin the corporate culture and their impact to the job satisfaction. The theoretical part is based on theoretical knowledge of corporate culture, employee relations and employee satisfaction. It is supplemented by a short chapter on empirical research conducted in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií