Bc. Magda Malenínská

Master's thesis

Ocenění společnosti RADIX CZ, s.r.o.

The valuation of the company RADIX CZ, s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na ocenění společnosti RADIX CZ, s.r.o. pomocí výnosových metod, konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků a metodu kapitalizovaných čistých výnosů. Teoretickým základem práce je charakteristika a vymezení primárních pojmů, rozbor postupu procesu při oceňování podniku a detailnější popis jednotlivých metod, které byly využity v aplikační části. V aplikační …more
Abstract:
The master thesis is focused on the valuation of the company RADIX CZ, s.r.o. by using the yield methods, specifically the discounted cash flow method and the net income capitalization method. The theoretical basis of the work is the characterization and definition of primary concepts, analysis procedure of the process of valuation and a detailed description of the methods that were used in the application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance