Mgr. Peter Procek

Diplomová práce

Spôsoby vykonávania civilnoprávnej exekúcie v českej a slovenskej právnej úprave

The manners of an execution of civil law execution in the Czech and Slovak legal regulation
Abstract:
In his thesis called „Methods of performing the civil law execution in the Czech and the Slovak legal regulations“, author charts the civil law execution; in the concrete, he charts that by comparison of several methods of performing the civil law execution in the Czech and the Slovak legal regulations with emphasis on performing-the-execution methods by selling the estate. Executive order and Executive …více
Abstract:
Diplomant sa vo svojej práci nazvanej Spôsoby vykonávania civilnoprávnej exekúcie v českej a slovenskej právnej úprave zaoberá civilnoprávnou exekúciou, konkrétne porovnaním jednotlivých spôsobov vykonávania exekúcie v českej a slovenskej právnej úprave s dôrazom na spôsob vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti. Porovnávanými zákonmi sú Exekučný poriadok a Exekuční řád. Používa komparatívnu metódu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2007
  • Vedoucí: JUDr. Marta Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo