Bc. Jitka Jílková

Bachelor's thesis

Sledování výskytu hemolýzy jako jednoho z indikátorů kvality

Hemolysis incidence monitoring as a quality indicator
Abstract:
Hemolýza je jedna z nejčastějších příčin interference laboratorního vyšetření. V této bakalářské práci se zabývám celkovým laboratorním procesem, možností vzniku laboratorních chyb, kvalitou laboratorního vyšetření a bezpečností pacienta. Bylo zjištěno, že nejvíce chyb vzniká v preanalytické fázi. Sledování výskytu hemolýzy se ukázalo jako jeden z významných indikátorů kvality v preanalytické fázi …more
Abstract:
Hemolysis is one of the most common causes of interference in laboratory tests. The thesis deals with laboratory process, laboratory errors, quality of biochemical tests and patient safety. It was found that most errors occur in the pre-analytical phase. Monitoring the incidence of hemolysis is one of the significant quality indicators in the pre-analytical phase. The theoretical part focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Martina Podborská, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Laboratory Assistant