Bc. Martin Pudil

Diplomová práce

Síla organizační kultury a fluktuace pracovníků v organizaci

The strength of corporate culture and fluctuation of employees in organization
Anotace:
Předmětem diplomové práce je specifikace organizační kultury, srovnání kulturních dimenzí poboček organizace z rozdílných regionů, měření fluktuace v jedné z poboček a identifikace souvislostí mezi organizační kulturou a fluktuací pracovníků. Teoretická část práce poskytuje pomocí literární rešerše teoretický základ obou problematik. Praktická část obsahuje vysvětlení použitých metod, stanovené hypotézy …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a specification of an organizational culture, a comparing of the cultural dimensions of the subsidiaries from different counties, a measuring of the fluctuation by one of the subsidiaries and an identification of consequences between an organizational culture and a fluctuation of employees. The theoretical part provides a theoretical basis of both the problematics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management