Bc. Marko Pavkeje

Bachelor's thesis

Management a marketing fotbalového klubu SK Líšeň

Management and Marketing of Football Club SK Líšeň
Abstract:
The goal of the bachelor thesis "Management and Marketing of Football Club SK Líšeň" is to analyze the current functioning of the club in the area of management and marketing and to recommend suggestions for improving the club's activities. The theoretical part describes the definitions of sports, management, marketing, financing, volunteering and SWOT analysis. In the practical part, this knowledge …viac
Abstract:
Předmětem bakalářské práce "Management a marketing fotbalového klubu SK Líšeň" je analyzovat současné fungování klubu v oblasti managementu a marketingu a doporučit návrhy na zlepšení činnosti klubu. Teoretická část popisuje definice pojmů sport, management, marketing, financování, dobrovolnictví a SWOT analýza. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na fotbalový klub SK Líšeň a z výsledku …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / odbor:
Physical Education and Sport / Management in Sport