Ing. Dagmar Kudová, Ph.D.

Doctoral thesis

Strategický management vysokoškolského sportovního klubu

Strategic management of university sport club
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na prostředí vysokoškolských sportovních klubů v ČR. V rámci práce je provedena situační analýza vnějšího prostředí VSK/VŠTJ, identifikace stakeholderů, situační analýza vnitřního prostředí VSK MZLU v Brně, o. s. a jsou formulovány strategie vhodné pro zlepšení činnosti VSK MZLU v Brně, o. s. Součástí práce je vypracování a vyhodnocení dotazníku členů VSK MZLU v Brně …more
Abstract:
This dissertation is focused on the environment of university sports clubs in the Czech Republic. The dissertation carries out a situation analysis of external environment of university sports clubs, identification of stakeholders, and situation analysis of internal environment of Mendel university sports club (VSK MUAF in Brno). Dissertation includes elaboration and evaluation of questionnaires distributed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2007
  • Supervisor: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc., Prof. Ing. Jiří Erbes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií