Bc. Eva Čechová

Bakalářská práce

Cestovní ruch Lublinského vojvodství s průvodcem pro studenty

The tourism of Lublin Voivodeship with a guide for students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Lublinským vojvodstvím v Polsku a poukazuje na zajímavá turistická místa v této oblasti. Bakalářská práce se rozděluje na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje základní informace o Polsku, významné historické události Polska a také obsahuje kapitolu týkající se cestovního ruchu. Především se zaměřuje na oblast Lublinského vojvodství a jeho turistické …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Lublin Voivodeship in Poland and points out to interesting tourist sites in the area. Bachelor thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part contains basic information about Poland, important historical events in Poland and it also includes a chapter about tourism. First of all it focuses on Lublin Voivodeship and its touristic attractions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. et Mgr. Markéta Kropáčková
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta