Kristýna Šafaříková

Diplomová práce

Analýza podobnosti hodnot Indexu lidského rozvoje mezi evropskými státy

Analysis of the similarity of the human development index values between European states
Anotace:
Cílem této diplomové práce je čtenáři přiblížit problematiku indexu lidského rozvoje v evropských zemích a provést shlukovou analýzu nejen indexu lidského rozvoje evropských zemí, ale i dalších pojmů souvisejících s kvalitou života a najít pomocí hierarchických metod podobnost mezi jednotlivými státy. První část práce je zaměřena na definici kvality života a indexu lidského rozvoje, pomocí kterého …více
Abstract:
Main goal of this thesis is to analyze human development index for European countries and provide cluster analysis not only of human development index but even of another quality of life variables and to find similarities between particular countries by using hierarchical methods. The first part focuses on quality of life and definition of human development index. Human development index is one possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ivana Malá
  • Oponent: Zdeněk Šulc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48926