Eva KOHOUTOVÁ

Bakalářská práce

Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou (Komparace Středočeského a Jihočeského kraje - vyjma Prahy)

Availability, organization and the health - social benefits of children controlled physical activities with mental, visual and DEF disability (Comparison of South Bohemia and Central Bohemia regions - except Prague)
Anotace:
V současné době dochází k dramatickému úbytku pohybu. Je tedy na společnosti, aby děti intaktní, ale i děti s disabilitou získaly široký přístup k pohybovým aktivitám. Cílem předkládané bakalářské práce je zjištění možností řízených volnočasových pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou ve věkové kategorii 8 ? 15 let ve Středočeském a Jihočeském kraji. Byly použity tyto …více
Abstract:
Currently, there is a dramatic loss of exercise. It is a social matter let the intact, but also disabled children to obtain wide access to sport activities. The aim of this thesis is to identify opportunities for controled leisure physical activities in children with mental, visual and DEF disability aged 8-15 years in Central and South Bohemia Region. These methods were used: content analysis, questioning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18331

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHOUTOVÁ, Eva. Dostupnost, organizace a zdravotně - sociální benefity řízených pohybových aktivit dětí s disabilitou mentální, zrakovou a sluchovou (Komparace Středočeského a Jihočeského kraje - vyjma Prahy). Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0izpve 0izpve/2
26. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2011
Bulanova, L.
27. 4. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.